Menu

Kontingentsats

Følgende kontingentsatser er gældende for foråret 2022.                    

 Årgang   Født  Kridttillæg*    Kontingent    I alt halvårligt  
U04 1 gang om ugen 2018 25 225 250
U05 2017 75 425 500
U06 2016 75 525 600
U07 2015 75 575 650
U08 2014 75 675 750
U09 2013 75 675 750
U10 2012 75 775 850
U11 2011 75 775 850
U12 2010 75 875 950
U13 2009 75 875 950
U14 2008 75 875 950
U15 2007 75 875 950
U16 2006 75 900 975
U17 2005 75 900 975
U19 2003-04 75 900 975
Senior 7-mands med kampe   75 425 500
Senior 2002 og ældre  25 335 1.050
Old Boys   150 1025 1175 Helårligt
Kvinder / mænd  træning uden kampe   75 300 375
 +60 Herre   150 400 550 Helårligt
Passive     210 250 Helårligt

*) Kridtillæg blev indført da kommunen stoppe med at kridte baner. Beløbet dækker omkostninger til opstregning af baner.

Indplacering af spillere.

Kontingent betales efter den årgang, hvor der spilles uanset fødselsår.

Indmeldelse.
Foretages via klubbens hjemmeside på dette link
.

Hovedforfald kontingent.
1. februar / 1. august. Enkelte hold 1. marts / 1. august

Første kontingentbetaling opkræves ved indmeldelsen. 

Rabat m.m. i ungdomsafdelingen:
Ved indmeldelse efter hovedforfald reguleres kontingentbeløbet. Beløbet fremkommer ved betalingen under indmeldelsen.

Efterskoleophold:
Kontakt ungdomsformanden for aftale.

Rykkergebyr:
Rykkere pålægges en afgift på kr. 100.-

Udmeldelse
Foretages via dette link: Udmeldelse
.

Spillercertifikat udstedes når en ny klub rekvirerer det via Klub Office.
 
Indtil da forbliver certifikatet i Bredballe IF.
Ved kontingentrestance afvises ønsket fra den nye klub.

Ved udmeldelse om foråret efter 10. marts / før 1. april og om efteråret efter 1. august / før 15. august vil der kun blive opkrævet 50 % af den halvårlige kontingentsats.

Ved udmeldelse efter 1. april forår og 15. august efterår forfalder det fulde beløb til betaling.

 

 

                    

Luk