Menu

Kontingentsats

Følgende kontingentsatser er gældende for efteråret 2023.  (1.juli til 31. december.)

 Årgang   Født  Kridttillæg*    Kontingent    I alt halvårligt  
U04 1 gang om ugen 2020 25 125 150 (kun forår) 
U05 1 gang om ugen 2019 75 250 325
U06 2018 75 575 650
U07 2017 75 625 700
U08 2016 75 735 810
U09 2015 75 735 810
U10 2014 75 845 920
U11 2013 75 845 920
U12 2012 75 955 1030
U13 2011 75 955 1030
U14 2010 75 955 1030
U15 2009 75 955 1030
U16 2008 75 975 1050
U17 2007 75 975 1050
U19 2004-05 75 975 1050
Senior 7-mands med kampe   75 465 540
Senior 2002 og ældre  75 1.055 1.130
Old Boys   150 1.120 1.270 Helårligt
Kvinder / mænd / +60 træning uden kampe   75 330 405
         
Passive     250 250 Helårligt

*) Kridtillæg blev indført da kommunen stoppe med at kridte baner. Beløbet dækker omkostninger til opstregning af baner.

Indplacering af spillere.

Kontingent betales efter den årgang, hvor der spilles uanset fødselsår.

Indmeldelse.
Foretages via klubbens hjemmeside på dette link
.

Hovedforfald kontingent.
1. februar / 1. august. Enkelte hold 1. marts / 1. august

Første kontingentbetaling opkræves ved indmeldelsen. 

Rabat m.m. i ungdomsafdelingen:
Ved indmeldelse efter hovedforfald reguleres kontingentbeløbet. Beløbet fremkommer ved betalingen under indmeldelsen.

Efterskoleophold:
Kontakt ungdomsformanden for aftale.

Rykkergebyr:
Rykkere pålægges en afgift på kr. 100.-

Udmeldelse
Foretages via dette link: Udmeldelse
.

Spillercertifikat udstedes når en ny klub rekvirerer det via Klub Office.
 
Indtil da forbliver certifikatet i Bredballe IF.
Ved kontingentrestance afvises ønsket fra den nye klub.

Ved udmeldelse om foråret efter 10. marts / før 1. april og om efteråret efter 1. august / før 15. august vil der kun blive opkrævet 50 % af den halvårlige kontingentsats.

Ved udmeldelse efter 1. april forår og 15. august efterår forfalder det fulde beløb til betaling.

 

 

                    

Luk